Zaplo ofera primul credit cu 0% dobanda si 0% DAE

Participarea la Campanie implica cunoașterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

Zaplo recenzii Zaplo - recenzii Solicita imprumut

Adaugă pentru a compara

Regulament promoţie „0% dobândă pentru primul împrumut”

Campania promotionala „0% dobândă pentru primul împrumut” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de Zaplo IFN S.A. societate infiintata si functionand potrivit legii romane, avand sediul in Bucuresti, Str. Nicolae G. Caramfil nr. 49, etaj 3, sector 1, Bucuresti, Romania,
Nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/12031/2014, Cod unic de Inregistrare 33702265, cont RO72BRDE445SV06443394450,  deschis la BRD Groupe Societe Generale (denumit in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

SECTIUNEA 1. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Participarea la Campanie implica cunoașterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

Prin participarea la aceasta Campanie participanții sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condițiilor prezentului Regulament.

Regulamentul va fi pus la dispoziția tuturor celor interesați, spre consultare, in mod gratuit, la sediul din București al Organizatorului si prin afișare pe site-ul www.zaplo.ro, pe pagina aferenta Campaniei. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica si/sau schimba prevederile prezentului Regulament (inclusiv durata si datele/termenele stipulate prin acest Regulament), in măsura in care analiza privind eficacitatea Campaniei o va impune, urmând ca astfel de modificări sa intre in vigoare imediat după anunțarea acestora.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Campania” va fi organizata si se va desfășura online, la nivel național, pe site-ul www.zaplo.ro, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Campania este lansata in data de 10 Aprilie 2018 si va dura pana la data de 10 Iulie 2018, ora 23.59 (inclusiv), denumita in continuare „Durata Campaniei”.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisa participării tuturor persoanelor fizice, de peste 18 ani, cetățeni romani, cu domiciliul stabil in Romania, care solicita un împrumut la Zaplo pe adresa web www.zaplo.ro, ii este aprobat împrumutul respectiv in perioada promoției si intra in posesia banilor solicitați cu titlu de împrumut, cu respectarea termenilor si condițiilor prezentului Regulament, precum si a termenilor si condițiilor Organizatorului așa cum sunt prezentate pe site-ul www.zaplo.ro.

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, asociațiile familiale, angajații Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in organizarea si desfășurarea Campaniei, ai partenerilor Organizatorului, precum si membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

ZAPLO IFN S.A oferă primul împrumut cu 0%u Dobândă 0% si 0 comisioane (DAE 0%), cu conditia sa fie rambursat până la data scadentă într-o singură rată, conform contractului de credit încheiat între Zaplo IFN S.A. si participantul la Campanie, daca acesta rambursează exact cât împrumută.

Oferta care face obiectul prezentei Campanii consta in:

Sumele care pot fi solicitate cu titlu de imprumut sunt între 150 – 1000 lei;
Perioada de rambursare aferenta sumelor menționate mai sus pot fi între 5 – 30 de zile;
Suma împrumutată in conditiile mentionate mai sus trebuie sa fie rambursată într-o singura rată.
Pentru a beneficia de prezenta Campanie, participantul trebuie să solicite împrumutul online pe www.zaplo.ro, dupa cum urmeaza:

– să completeze cererea online cu datele personale şi informaţii cu privire la venitul mediu lunar si cheltuieli;

– să aleagă cum doreşte să primească banii: prin transfer în contul său bancar sau în numerar – să-i ridice de la o sucursală CEC Bank;

– să uploadeze online pe site sau să trimită pe mail documentele necesare, respectiv copie de pe cartea de identitate şi o dovadă de venit;

– dacă totul este în conformitate cu termenii şi condiţiile Zaplo IFN S.A., iar participantul este eligibil, împrumutul este aprobat rapid şi banii sunt transferaţi.

SECTIUNEA 5. NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ZAPLO IFN S.A. prelucrează date cu caracter personal, fiind înscrisa in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, in calitate de operator date personale, in Autoritatea Naţională pentru Supravegherea şi Protecţia Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) sub numărul de înregistrare 35669.

Pe Durata Campaniei, cat si după încetarea acesteia, pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, fiecare participant poate solicita, cu titlu gratuit, o data pe an, confirmarea faptului ca datele sale sunt sau nu prelucrate, poate interveni asupra datelor transmise, poate formula opoziție împotriva prelucrării datelor pentru motive întemeiate legate de situația sa particulara.

Conform Legii nr. 677/2001, persoana vizata beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizata se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa: București, Str.Nicolae Caramfil nr. 49, etaj 3, sector 1.

 SECTIUNEA 6. INCETAREA/SUSPENDAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta înainte de expirarea Duratei stabilite conform SECTIUNII 2, respectiv poate fi suspendata pe Durata acesteia, in cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majora sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului, determinata de cauze ce fac imposibila continuarea Campaniei, dar nu mai înainte de a anunța publicul prin intermediul paginii de concurs de pe www.zaplo.ro.

Întreruperea Campaniei publicitare din motivele indicate mai sus determina încetarea obligațiilor născute in sarcina Organizatorului in temeiul prezentului Regulament.

SECTIUNEA 7. LITIGII

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legătura cu desfășurarea Campaniei, înainte de orice acțiune in justiție sau procedura contencioasa in fata oricărei autorități publice, acesta se va adresa Organizatorului cu o sesizare/reclamație in acest sens, in forma scrisa. Organizatorul va formula un răspuns scris la sesizarea/reclamația înaintata in termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea sesizării/reclamației.

In cazul in care soluționarea amiabila nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente din Municipiul București.

Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresa Zaplo IFN S.A, Str. Nicolae G. Caramfil nr. 49, etaj 3, sector 1, Bucuresti. După expirarea unui termen de 4 (patru) săptămâni de la data anunțării publice a listei finale cu privire la participanții desemnați câștigători, conform SECTIUNII 6 din prezentul Regulament, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestație.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica si/sau schimba prevederile prezentului Regulament (inclusiv durata si datele/termenele stipulate prin acest Regulament), in măsura in care analiza privind eficacitatea Campaniei o va impune, urmând ca astfel de modificări sa intre in vigoare imediat după anunțarea acestora.

 

Adauga comentariu

##   ## #######  ###### ##  ## ######## 
###  ### ##   ## ##  ## ## ## ##   ## 
#### #### ##   ## ##     ####  ##   ## 
## ### ## ##   ## ##     ##  ######## 
##   ## ##   ## ##     ##  ##  ##  
##   ## ##   ## ##  ##  ##  ##  ## 
##   ## #######  ######   ##  ##   ## 

Logheaza-te sa ascunzi acest camp

Comentarii